ಬಾಕ್ಸರ್ ಗೇಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ - ಚೀನಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಗೇಮ್ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು