ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ - ಚೀನಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು